Insolvence – deponované srážky ze mzdy a skončení pracovního poměru

Insolvence – deponované srážky ze mzdy a skončení pracovního poměru

Dobrý den, zaměstnavatel po záhájení insolvenčního řízení deponuje exekuční srážky ze mzdy (nevyplácí je ani mně, ani exekutorovi). Nyní jsem se zaměstnavatelem skončil pracovní poměr. Jak bude po skončení pracovního poměru s deponovanými srážkami naloženo? Má zaměstnavatel povinnost mi je vyplatit? K rozhodnutí o úpadku / oddlužení ještě nedošlo, bylo jen zahájeno insolvenční řízení. Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

zahájením insolvenčního řízení nevznikla Vašemu zaměstnavateli povinnost provádět Vám insolvenční srážky. Tuto povinnost má zaměstnavatel až od okamžiku, kdy mu soud doručí usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, resp. příkaz k provádění insolvenčních srážek. Jelikož Vám tedy Váš bývalý zaměstnavatel prováděl srážky ze mzdy neoprávněně, měl byste jej vyzvat, aby Vám provedené (deponované) srážky vyplatil. Odmítne-li to, podejte u insolvenčního soudu návrh na vydání usnesení, jímž soud přikáže bývalému zaměstnavateli vyplatit Vám deponované srážky. V návrhu popište celou situaci a uveďte, že Vám zaměstnavatel prováděl dle Vašeho názoru srážky neoprávněně.