Insolvence – daňový bonus

Insolvence – daňový bonus

Dobrý den. Insolvenční správce si vyžádal srážet i daňové bonusy. Zaměstnavatel podle těchto pokynů postupuje a nadále je sráží ze mzdy. Mám právo domáhat se vyplacení příslušné částky přímo na zaměstnavateli, nebo se musím obráti přímo na insolvenční orgány?

Odpověď

Dobrý den,

s účinností od 24.04.2020, kdy byla pohledávka na daňový bonus zařazena mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí, by zaměstnavatel neměl srážku daňového bonusu provádět. Jestliže  zaměstnavatel i po tomto datu srážku provedl, doporučuji s ním situaci probrat.  Odeslanou srážku si vyžádejte na insolvečním správci, kterému musíte doložit,že se jedná o daňový bonus a o jakou konkrétní částku se jedná. V případě kolize mezi zaměstnavatelem a insolvečním správce se obraťte s podnětem přimo na příslušný insolvenční soud.