Insolvence bývalého manžela

Insolvence bývalého manžela

Dobrý den,
bývalý manžel nashromáždil závazky jak z podnikání, tak z dalších věcí v době našeho manželství a SJM ve výši cca 5 mil Kč. Rozvedli jsme se v roce 2007.
Od roku 2020 je v insolvenci.
Jak je to s našimi společnými dluhy?
Exekutoři mají právo po mně vymáhat celou částku?
Nebo jen polovinu?
Měla jsem se přihlásit jako věřitel do insolvence?¨
Pokud ano, lze to ještě nyní?

Mockrát děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste Vy žádnou smlouvu nepodepsala, pak od Vás věřitelé Vašeho bývalého manžela nemohou nic vymáhat a nemohou proti Vám být pro jeho dluhy vedeny exekuce, i když mu dluhy vznikly za doby trvání Vašeho manželství. Tyto dluhy jsou de facto výlučnými dluhy Vašeho bývalého manžela a Vás se už nemohou nijak dotknout, neboť exekuci nelze vést proti exmanželce povinného. Exekuce mohla postihovat pouze majetek z nevypořádaného společného jmění manželů (SJM), ale exekutor mohl takový majetek postihnout jen v době 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu. Po této době připadly movité věci ze zákona do výlučného vlastnictví toho manžela, který je měl v držení, a nemovité věci “přešly” ze zákona do režimu podílového vlastnictví (každý manžel se stal vlastníkem poloviny věci), přičemž exekutor mohl postihnout pouze majetek ve vlastnictví povinného a nikoliv majetek ve vlastnictví bývalého manžela povinného.