Insolvence a zvýšení výživného

Insolvence a zvýšení výživného

Dobrý den, mám insolvenci cca 2 roky ve které mám i výživné ve výši 5500 kč. Ex manželka se rozhodla, že je jí to málo a tak si podala návrh na zvýšeni výživného na 9500 měsíčně + zpětné zaplacení výživného od 1.9.2021 Můj měsíční čistý příjem je 23 000 z toho jde 10 000 na insolvenci. Tak bych se rád zeptal jak se mám teď zachovat v případě, že soud uzná její návrh? Popřípadě jak mám postupovat aby ke zvýšení nedošlo? Starší dítko bude teď mít 18 a (ačkoli si vydělává pro sebe) chodívá na brigádu s výdělkem.

Své děti miluji a nebýt insolvence vůbec bych se na takovou věc neptal. Ale bohužel insolvenci mám.
Hrubý příjem mé ex manželky je 43 000

Žiju sice u přítelkyně, ale ta má své dvě děti a k tomu hypotéku s úvěrem.

Odpověď

Dobrý den,

pokud soud, který bude rozhodovat o návrhu na zvýšení výživného, návrhu alespoň zčásti vyhoví, resp. dojde-li ke zvýšení výživného na částku vyšší než 7 000 Kč, ohrozí taková skutečnost Vaše oddlužení, protože v takovém případě Vaše zabavitelná částka (srážka z Vaší mzdy) nepokryje minimální insolvenční splátku (1 089 Kč odměna insolvenčního správce + 1 089 Kč pro nezajištěné věřitele + výživné). K návrhu na zvýšení výživného se budete moci vyjádřit. Ve svém vyjádření byste měl mj. uvést, že jste v procesu oddlužení, že Vaše insolvenční splátka činí necelých 10 000 Kč, z níž se platí výživné, a že v případě, že soud zvýší výživné na více než 7 000 Kč, zaviní tak s největší pravděpodobností, že dojde ke zrušení oddlužení, protože se nezajištěným věřitelům nedostane v součtu ani 1 089 Kč měsíčně, což je minimální částka, která jim musí být každý měsíc zaplacena. Jestliže soud výživné zvýší na více než 7 000 Kč a uloží-li Vám navíc povinnost zaplatit výživné zpětně, můžete proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Nicméně samotná skutečnost, že rodič, který je povinen platit výživné, prochází procesem oddlužení, nemůže být sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na zvýšení výživného. Při rozhodování bude soud přihlížet ke všem relevantním skutečnostem a zejména k potřebám dětí.