Insolvence a rodičovská dovolená

Insolvence a rodičovská dovolená

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu, vysvětlení. S partnerem uvažujeme o dětech, jsem ročník 87, a tak mám nejvyšší čas. Nicméně jsem v insolvenci, kdy vyhláška o zahájení ins. řízení byla 6.5.2019, samotné ins. srážky začaly pak probíhat od 10/2019. Nyní jsem zaměstnaná na dobu určitou do 5/21, vím, že smlouva mi prodloužena nebude. Vzhledem k plošné situaci mi ani žádný nový zaměstnavatel nedá rovnou smlouvu na dobu neurčitou, nicméně na tom až tak nesejde, práci jistě mít budu. V minulosti jsem byla vždy zaměstnaná, krom výjimky 2 měsíců kdysi dávno. Jedná se mi o to, jak to je, když otěhotním, tak jak je to potom s ins. srážkami. Nyní mi strhávají maximum, co lze strhnout. Celkový dluh je 543.409 + odměna správci, k dnešnímu dni strženo celkem 112768,-. Jde mi o to, zda má vůbec smysl přemýšlet nad těhotenstvím v insolvenci a jak to pak funguje, z čeho a kolik se strhává, nebo zda je možnost požádat o nastavení fixní částky ke splácení. S partnerem nejsme manželé a dluh jsem si do vztahu přinesla. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže dlužnice nastoupí v průběhu oddlužení na rodičovskou dovolenou, jsou jí prováděny srážky z rodičovského příspěvku (předtím mohou být ještě prováděny srážky z dávek nemocenského pojištění). Pokud výše rodičovského příspěvku nedosahuje výše, ze které lze provádět dostatečně vysoké srážky (tak, aby došlo za 5 let k úhradě alespoň 30% nezajištěných pohledávek), musí dlužnice svůj příjem navýšit, což se děje zpravidla tzv. darovací smlouvou, v níž se nějaký dárce (jakákoliv zletilá osoba) zaváže poskytovat dlužnici pro účely oddlužení k rukám insolvenčního správce finanční dar v potřebné výši (tj. ve výši, aby součet srážky z rodičovského příspěvku a finanční dar od dárce daly dohromady částku, která postačí na úhradu alespoň 30% za dobu 5 let, resp. za dobu, která zbývá do uplynutí 5 let od začátku splácení). Darovací smlouva se předkládá insolvenčnímu správci. Někteří insolvenční správci ani nepožadují darovací smlouvu, ale stačí jim, když nějaká osoba poukazuje potřebnou částku na účet insolvenčního správce. Každopádně bych doporučoval konzultovat tuto situaci s Vaším insolvenčním správcem, resp. zjistit u něj, zda bude vyžadovat písemnou darovací smlouvu, nebo zda mu bude stačit, když dárce bude potřebnou částku poukazovat na jeho účet bez darovací smlouvy.