Insolvence a nová pohledávka

Insolvence a nová pohledávka

Dobrý den, už skoro 2 roky si platím insolvenci.Nyni mi přišlo vyúčtování za elektriku a plyn skoro 40 tisíc. Se společností Pražská plynárenská jsem se snažila dojednat splátkový kalendář,ale ten mi bude poskytnut až po zaplacení 50% z pohledávky.Bohuzel nezvládnu najednou zaplatit 50% dluhu spolu s dalšími výdaji.Co se prosím stane když mi v insolvenci vznikl dluh?Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

v oddlužení Vám mohou vzniknout nové závazky, musíte je však hradit. Soud může oddlužení zrušit dle § 418 odst.1 písm.b) IZ, jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti , kdy se má za to, že dlužník vznik tohoto závazku zavinil, jestliže k jeho vymožení byl vůči dlužníkovi nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (§ 418 odst. 2 IZ).

Jestliže tedy budete závazek splácet a vyhnete se nařízení exekuce, Vaše oddlužení zrušeno nebude.