Insolvence a někdo půjčí

Insolvence a někdo půjčí

Dobrý den jsem v insolvenci a někdo mi půjčil na papír peníze který jsem podepsal pod nátlakem.. Kdo je v právu a co dělat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

to, že jste v procesu oddlužení, neznamená, že nemůžete na sebe brát žádné nové závazky. Nesmíte na sebe brát pouze takové závazky, které nebudete schopen řádně a včas plnit. Proto Vaše smlouva o zápůjčce nemůže být prohlášena za neplatnou jen proto, že jste byl ke dni uzavření této smlouvy v procesu oddlužení. Za neplatnou by mohla být tato smlouva teoreticky prohlášena, podepsal-li jste tuto smlouvu pod nátlakem. Ovšem prokázat, že tomu bylo skutečně tak, je téměř nemožné, protože samotné Vaše prohlášení, že jste smlouvu podepsal pod nátlakem, nestačí a žádný audiovizuální záznam či svědky asi nemáte. Podá-li na Vás věřitel žalobu, můžete se sice bránit tvrzením, že jste byl k podpisu donucen nátlakem, ale neprokážete-li takovou skutečnost, soud žalobě vyhoví. Po právní moci soudního rozhodnutí (např. platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozsudek) pak na Vás může věřitel nechat nařídit exekuci a taková skutečnost je důvodem ke zrušení oddlužení. Pokud by tím věřitelem byla společnost poskytující spotřebitelské úvěry, mohla by být smlouva prohlášena za neplatnou v případě, že by soud dospěl k závěru, že poskytovatel spotřebitelského úvěru (věřitel) dostatečně neprověřil Vaši úvěruschopnost (v takovém případě byste musel věřiteli vrátit jen to, co Vám půjčil, a mohl byste to splácet ve splátkách podle Vašich možností).