Insolvence a manželství

Insolvence a manželství

Dobrý den,
mám dotaz, jsem v insolvenci a chtěl bych požádat partnerku a ruku. Četl jsem, že majetek zůstává každému. Ale co dluhy který splácím? Bude to mít nějaký dopad na manželku?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud proti Vám nebyla vedena exeuce před tím, než jste podal insolvenční návrh, pak se Vaše dluhy Vaší nastávající manželky nijak nedotknou. Jestliže však proti Vám byla vedena exekuce před tím, než jste podal insolvenční návrh, bylo by lepší z důvodu maximální ochrany Vaší snoubenky/manželky, abyste si ujednali manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim by v tomto případě měl spočívat v režimu oddělených jmění (uzavřením sňatku nevznikne klasické společné jmění manželů). Smlouva o manželském majetkovém režimu musí mít formu veřejné listiny, tzn. že ji musí sepsat notář, a musí být zapsána do veřejného seznamu. Do tohoto seznamu ji zapíše notář, a to na žádost obou snoubenců/manželů.