Insolvence a DPN

Insolvence a DPN

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně insolvence, kdy je určen splátkový kalendář. Upravujeme a vyvíjíme mzdový software a vyskytla se nám situace, kdy měl zaměstnanec insolvenci a měl určenou pravidelnou částku, která se mu strhávala z platu/mzdy na insolvenci. Ale vzhledem k tomu, že byl nemocný a neměl tento měsíc žádný příjem, ale zaměstnavatel tuto srážku nepřestal evidovat a odeslal, tím se dostal se zaměstnanec touto srážkou dostal do dluhu.

Má v tomto případě, kdy má zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvené strhávání z výplaty, zaměstnavatel povinnost za tohoto zaměstnance tuto srážku odesílat a vytvářet zaměstnanci u něj dluh? Nebo má zaměstnanec povinnost si ohlídat, aby bylo z čeho srážet a v tomto případě poslat povinnou částku sám? Je v tomto případě možné porušit splátkový kalendář a odeslat nižší částku než je běžná splátka?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

existují tři typy insolvenčních srážek ze mzdy dlužníka. První typ představuje “klasická” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna srážka ve stejném rozsahu jako při exekuci pro přednostní pohledávky (výše této srážky se odvíjí od výše čisté mzdy v daném měsíci; klesne-li čistá mzda pod částku, z níž nelze provádět žádné srážky, pak se srážka v daném měsíci neprovede). Druhý typ srážky představuje “paušální” srážka, kdy je dlužníkovi prováděna pevná (konstantní) srážka ve výši určené soudem (při tomto způsobu provádění srážek je de facto lhostejné, jaký má dlužník čistý příjem, ale nedosahuje-li jeho čistý příjem ani soudem určené “paušální” splátky, nemůže mu zaměstnavatel provést srážku vyšší než je jeho čistý příjem a způsobit mu tak dluh u zaměstnavatele). Třetí typ srážky je koncipován tak, že jsou dlužníkovi prováděny klasické srážky, ale je omezena jejich maximální výše na určitou částku. Způsob provádění srážek ze mzdy (typ srážek) určuje soud.

Jestliže dojde krátkodobě (max. po dobu 3 měsíců) k poklesu příjmu dlužníka a ten nebude schopen zaplatit danou splátku, je třeba, aby vzniklý dluh doplatil v několika následujících měsících. Dojde-li k dlouhodobému/trvalému poklesu příjmu, může dlužník požádat soud o změnu splátky, resp. o její snížení. Pokud příjem dlužníka poklesne natolik, že nebude schopen platit ani minimální zákonnou splátku (tj. 2 178 Kč), může požádat soud o přerušení průběhu oddlužení, resp. o přerušení splátkového kalendáře až na 12 měsíců.