Insolvence a dědictví

Insolvence a dědictví

Dobrý den chci se zeptat v prosinci 2020 jsem zaplatila poslední částku insolvence a v únoru 2021 jsem dedila, vztahuje se dědictví ještě k té insolvenci děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dědictví se nabývá ke dni úmrtí zůstavitele (zemřelého) a dlužník je povinen vydat insolvenčnímu správci majetek, ktrerý získá např. dědictvím za doby trvání účinků schváleného oddlužení. Kdy přesně končí účinky schváleného oddlužení, však není ze zákona zcela zřejmé. Já mám za to, že účinky schváleného oddlužení končí ke dni splatnosti poslední splátky. Jestliže zůstavitel zemřel před splatností 60. splátky, tak byste podle mého názoru měla majetek získaný dědictvím vydat insolvenčnímu správci, aby jej prodal, příp. na jeho účet zaplatit hodnotu získaného majetku. Naopak pokud zůstavitel zemřel po splatnosti 60. splátky, tak byste majetek získaný dědictvím podle mého názoru vydávat nemusela. Může ale existovat i názor, že účinky schváleného oddlužení končí až ke dni, kdy insolvenční správce podá soudu zprávu o splnění oddlužení, nebo až ke dni právní moci usnesení, jímž soud vzal na vědomí splnění oddlužení, osvobodil dlužníka od placení zbylých závazků a zprostil insolvenčního správce funkce (tímto usnesením končí insolvenční řízení). Pokud bude Váš insolvenční správce požadovat, abyste mu vydala majetek získaný dědictvím, a zůstavitel přitom zemřel po splatnosti poslední splátky, oponujte, že je to majetek, který jste získala po zániku účinků usnesení o schválení oddlužení, a že z tohoto důvodu mu nejste povinna tento majetek vydat. Pak by musel rozhodnout soud, zda jste či nejste povinna tento majetek insolvenčnímu správci vydat.