insolvence a dědičství

insolvence a dědičství

Dobrý den a omlouvám se že zase otravuji, ale zase napadlo mou známou, zda jsem uplatnil do nákladů na dědictví ” Pohřebné “-neuplatnil, neboť jsem o tom nevěděl, zda to vůbec lze a v tomto prosím o radu-navazujíc na předcházející mé dotazy-jsem i já i bratr v insolvenci a byt se má dle závěti dědit na vnučky a já i bratr musíme ze zákona dědit-jak tedy tyto náklady by prakticky něco změnily a v čí prospěch či neprospěch ? Nebo to nelze ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

vypravitel pohřbu může v dědickém řízení uplatnit pohledávku z titulu náhrady nákladů na vypravení pohřbu. Jestliže bylo dědictví již pravomocně skončeno, nelze již uplatnit tuto pohledávku. Je-li vypraviteli pohřbu přiznána náhrada nákladů na vypravení pohřbu, je tato pohledávka přiznána vůči dědicům zůstavitele. Pokud by Vám tedy byla přiznána tato pohledávka, měli by Vám ji dědicové zaplatit rovným dílem. A je-li vůči Vám vedeno insolvenční řízení, domnívám se, že tento příjem nelze považovat za mimořádný příjem, který byste byl povinen vydat insolvenčnímu správci.