Insolvence a dědictví

Insolvence a dědictví

Dobrý den,
chci Vám poděkovat za odpověď dole, ale protože jsme v tak složité životní a finanční situaci , tak jestliže se mohu blíže zeptat na bližší informace k Vaší odpovědi :
vnučky- ani jedna nemá finance- mají s námi uzavřít dohodu o převzetí podílu z našeho podílu..a to jak? a/ Ve výši dohody -npř.za …xxx Kč ?
b/ může ins,správce naše podíly prodat bez souhlasu vnuček-dostat nás tímto z bytu ?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
umřela nám maminka v r.2021 a sepsala v r.2008 Závěť v prospěch vnuček.
Notářka která byla určená po 10 měsícich přutšla na to, že jak já /v insolvenci jsem od 1.9.022/ a i můj bratr / v ins.cca2 roky/ musíme dědit a nemůžeme dědičství odmítnout/ prý i kdyby jsme chtěly a cesta z toho prý je, že nás musí vyplatit vnučky-dědičky / co to značí?-jak to probíhá ?/-jelikož nemáme peníze právnika na radu-prosím jak máme postupovat ?
Děkuji

Odpověď
Dobrý den,

vy i Váš bratr jste v dědickém řízení po vaší mamince tzv. neopomenutelní dědici. Jestliže Vás maminka nevydědila a ve své závěti nezmínila, každý ze zákona nabýváte 1/4 svého zákoného podílu. Pokud jste v insolvenci, opravdu nemůžete dědictví odmítnou nebo se ho vzdát. Jestliže nabydete podíl na majetku, bude tento podíl správce zpeněžovat. Můžete uzavřít dohodu, že Vaše dědické podíly na majetku převezmou ostatní dědici (vnučky) a Vám jeho hodnotu vyplatí k rukám insolvenčního správce.

Odpověď

Dobrý den,

jedná se  o dohodu dědiců, která by musela být uzavřena v rámci dědického řízení před notářem, který dědictví projednává. Jestliže v rámci dědického řízení podíl na bytu nabudete, již sám žádnou dohodu uzavírat nemůžete, potom prodej takto získaného majetku realizuje správce. Protože Vaše spoluvlastnictví na nemovitosti by vzniklo v rámci dědictví, měly by vnučky předkupní právo po dobu 6 měsíců od jeho vzniku. Po uplynutí  této doby může správce prodat Váš podíl a podíl Vašeho bratra bez souhlasu ostatních spoluvlastníků (vnuček).