Insolvence a dar na splnění

Insolvence a dar na splnění

Dobrý den,

mám dotaz. Pokud bych dostal dar v insolvenci, který by pokryl 100% všech pohledávek. Jak je to s placením odměn insolvenčnímu správci? Musí se doplatit veškeré odměny, které by do uplynutí těch pěti let byly? Například bych chtěl ukončit insolvenci již po roce. Takže další 4 roky by si IS spočítal kolik by mu náležela odměna a tu by po mě také chtěl?

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

při oddlužení plněním splátkového kalendáře, příp. při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku náleží insolvenčnímu správci (IS) odměna za období od okamžiku, kdy byl ustanoven do funkce, tj. měsíc, v němž bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku, do okamžiku, kdy dlužník splnil oddlužení, tj. měsíc, v němž došlo k uspokojení 100% nezajištěných pohledávek, nebo měsíc, v nemž nastala splatnost poslední (šedesáté splátky). Jestliže tedy dlužník splatí 100% přihlášených pohledávek např. za 12 měsíců, náleží IS odměna jen za těchto 12 měsíců (plus odměna za období od vydání rozhodnutí o úpadku do vydání usnesení o schválení oddlužení a plus odměna za přezkoumané přihlášky pohledávek). V případě, kdy dlužník splatí/doplatí 100% nezajištěných pohledávek díky daru od 3. osoby, se setkáváme s případy, kdy si IS nárokuje odměnu z jednorázově zaplacené částky (daru), a to ve výši 4% plus DPH. Ačkoliv tento nárok považujeme za neoprávněný, setkal jsem se s případy, kdy soud tuto odměnu IS přiznal.