Insolvence a daňový bonus

Insolvence a daňový bonus

Dobrý den,mám dotaz,insolvenční správce zjistil,že mám v měsíční výplatě daňový bonusy na děti,a chce tuto částku(bonusy)doplatit zpětně a i nadále posílat,strhnout si to prý nesmí,ale prý je to mimořádný příjem a jsem povinna mu bonusy odevzdávat..můj příjem i s bonusy dělá necelých 20tisic měsíčně,po odečtení daňového bonusu v částce 4901kč mi zbyde cca 15tisíc pro 5ti členou rodinu,má opravdu na daňový bonus správce nárok?Pokud ne,prosím o radu jak tuto situaci řešit.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zákon tuto problematiku, bohužel, jednoznačně neřeší, a tak existují protichůdné názory na otázku, zda je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci (IS) daňový bonus či nikoliv. Na jednu stranu v insolvenčním řízení platí zásada, že insolvenci podléhá ten majetek, který lze postihnout v exekuci, přičemž daňový bonus exekucí postihnout nelze, na druhou stranu insolvenční zákon říká, že dlužník je povinen vydat IS všechny mimořádné příjmy, kromě příjmů zákonem vyjmenovaných, přičemž daňový bonus v těchto příjmech uveden není. Doporučuji Vám, abyste se obrátil na insolvenční soud, sdělil mu, že po Vás IS požaduje vyplatit daňový bonus a že se domníváte, že tento příjem nejste povinen IS vydat, protože tento příjem nelze postihnout exekucí. Požádejte soud, aby vydal rozhodnutí, že daňový bonus nejste povinen IS vydat. Soud buď vydá rozhodnutí, že nejste povinen daňový bonus IS vydat, nebo Vám vysvětlí, proč jste povinen tento příjem IS vydat.