Insolvence a daně

Insolvence a daně

Dobrý den, hledala jsem informace o daních v insolvenci všude jsem četla že se dané musí odevzdat až tady jsem narazila na toto:
daňový bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuci (novelizace § 317 odst. 2 o. s. ř.), nenáleží do majetkové podstaty, a nelze jej postihnout ani v oddlužení. Daňový bonus nelze považovat za mimořádný příjem ve smyslu § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, dlužník nemá povinnost jej použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře.
Co je tedy aktuální? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

od loňské novelizace daňový bonus srážkám nepodléhá, ani exekučním ani insolvenčním. V případě insolvenčního řízení nejsou postupy insolvenčních správců jednotné, v případě, že by insolvenční správce daňový bonus požadoval vyplatit do majetkové podstaty, musí se dlužník obrátit na insolvenční soud.