Insolvence a covid

Insolvence a covid

Dobrý den,mám schválenou insolvenci od ledna 2018,která by mi měla v roce 2023 končit.Je pravda,že kvůli epidemii koronaviru u těchto insolvencí neřeší hranice 30%? Děkujiza odpověď Zuzana

Odpověď

Dobrý den,

dlužníka, který za dobu 5 let nesplatil ani 30% nezajištěných pohledávek, osvobodí soud od placení zbylých pohledávek v případě, že dlužník tuto částku nemohl zaplatit z důvodů pandemie koronaviru. Pokud tedy nedojde ve Vašem případě k zaplacení ani 30% nezajištěných pohledávek za dobu 5 let, a je-li to způsobeno dopady pandemie koronaviru (přišla jste díky koronaviru o zaměstnání či se Vám díky němu podstatně snížil příjem), měla byste po zaplacení poslední splátky napsat soudu, že jste z důvodu pandemie koronaviru nemohla splatit ani 30% nezajištěných pohledávek (musíte popsat tzv. příčinné souvislosti, resp. uvést, co se stalo, kdy se to stalo, proč se to stalo a jaké to mělo následky). Takové trvrzení však musíte prokázat (např. výpovědí pracovní smlouvy a potvrzením o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo výplatními páskami, z nichž bude zřejmé, že došlo k poklesu příjmu, anebo doklady o vyplácení dávek spojených s pandemií koronaviru – např. nemocenská, ošetřovné). Soud poté Vaše důvody vyhodnotí a rozhodne.