Insolvence a ČKP

Insolvence a ČKP

Dobrý den,

v roce 2021 mi byla schválena insolvence. Za rok 2019 mám dluh u ČKP, který byl vypořádaný, ovšem nebyl přihlášen. Byla moje povinnost nějak dluh vůči ČKP hlásit?

Odpověď

Dobrý den,

všechny dluhy, které vznikly dlužníkovi do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku, se měly řešit v rámci oddlužení. Dluh, který věřitel nepřihlásil do insolvenčního řízení, není dlužník povinen platit. Došlo-li však k jeho úhradě, není dlužník povinen takovou skutečnost nikomu oznamovat.