Insolvence a auto

Insolvence a auto

Dobrý den, přemýšlím o tom že půjdu do insolvence bohužel mám na sebe napsané auto Toyota Yaris 2008 a já nemám řidičský průkaz. Ale auto využívá přítel do práce (jinak se tam nedostane) a na cesty k lékaři vozí mě i naše dítě. Jsem v ID 3. stupně ( chodit můžu ) ale musím občas dojíždět k lékaři přes 200km od domova. Podle internetu má auto odpadovou cenu 60–70 tisíc je možné že mi auto nechají? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník musí k insolvenčnímu návrhu přiložit seznam svého majetku. Soupis majetku dlužníka sestavuje také insolvenční správce (vychází přitom zejména ze seznamu, který dlužník přiložil k insolvenčnímu návrhu, a dále z různých registrů/evidencí). Insolvenční správce předkládá soudu mj. soupis majetku dlužníka. Soud v usnesení, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, označuje majetek, který je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Dlužník může podat u insolvenčního správce návrh na vynětí určitého majetku (věci) z majetkové podstaty. Insolvenční správce předkládá takový návrh věřitelskému výboru k vyjádření (věřitelským výborem je u fyzické osoby zpravidla insolvenční soud). Jestliže věřitelský výbor návrhu nevyhoví, postoupí jej insolvenční správce soudu, který o něm rozhodne.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že když/až insolvenční správce zapíše do soupisu majetku Váš vůz, můžete u něj podat návrh na vynětí tohoto vozu z majetkové podstaty. V návrhu musíte uvést důvody pro jeho vynětí a tyto důvody podle možností doložit.