insolvence

insolvence

Dobrý den,
v době insolvence insolvenční soud na návrh ins. spravce vyjmul pohledávku z majetkové podstaty z důvodu nevymahatelnosti, pohledávka byla po datu nabytí právní moci vyjmutí z majetkové podstaty vymožena, náleží do majetkové podstaty nebo ne? Jak ji žádat po ins. spravci zpět, žádostí, případně vylučovací žalobou? A do kdy? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dle údajů z insolvenčního rejstříku byly Vaše pohledávky vyjmuty z majetkové podstaty ke dni 31.8.2019, kdy nabylo právní moci usnesení o vynětí tohoto (i dalšího) majetku z majetkové podstaty. Pokud byly tyto pohledávky třeba jen zčásti vymoženy, resp. pokud byly peněžní prostředky zaplaceny na účet insolvenčního správce až po 31.8.2019, tak se dle mého názoru jedná o prostředky, které do majetkové podstaty již nepatří. V konečné zprávě jsou tyto prostředky uvedeny v oddílu IV.  pod položkou 1. Proti konečné zprávě však nebylo nikým podáno odvolání, a tak usnesení o konečné zprávě nabylo právní moci dne 22.8.2020, čímž se stal definitivním stav zaznamenaný v této konečné zprávě. I kdyby tedy došly prostředky z vymožených pohledávek na účet insolvenčního správce až po 31.8.2019, vzhledem k tomu, že jste proti konečné zrpávě, resp. proti zahrnutí těchto prostředků do celkové částky pro rozvrh (rozdělení peněžních prostředků mezi věřitele) nepodal odvolání, čímž jste de facto vyjádřil souhlas s konečnou zprávou, tak se i tyto prostředky legálně rozdělí mezi věřitele.