Insolvence

Insolvence

Dobrý den.

Jsem už druhým rokem v Insolvenci a mám splněno cca 35%.
Musím uhradit za daných 5 let 100% nebo mi bude něco odpuštěno? Většinou mi známí říkají že stačí zaplatit 60% za 5 let a zbytek mi bude prominuto tak mě to docela zajímá.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

splátkové kalendáře v insolvenčních řízeních, ve kterých bylo o úpadku dlužníka rozhodnuto před 01.06.2019, mohou dříve než po uplynutí zákonné doby 5 let skončit pouze za předpokladu, že dlužník uhradí 100% zjištěných nezajištěných pohledávek. Přitom výše splátek je závislá na výši příjmu dlužníka nikoliv na míře uspokojení zjištěných pohledávek. Pokud dlužník s ohledem na výši jeho příjmů za 5 let neuhradí pohledávky v celém rozsahu a v průběhu oddlužení plnil zákonem a soudem stanovené povinností, získá na konci oddlužení tzv. osvobozující usnesení na nesplacenou část přihlášených pohledávek a další pohledávky v zákoně uvedené.