insolvence

insolvence

Dobrý den, v červnu 2019 mi skončila zdárně insolvence, oslovil jsem exekutorské úřady, celkem 3. které byli na katastru nemovitostí o zrušení exekucí a následně výmazu z katastru. 2 s toho to udělali bez problému až na jednoho. po urgenci proč tak neudělal mi bylo zděleno. že jeho pohledávka je zajištěná. A trvá na pokračování exekuce prodejem nemovitosti, respektive polnosti. Exekuce trvá od roku 2010. zajímá mě proč tak neučinil v prů běhu insolvence. jistina je 40 000Kč náklady atd 137 000 Kč. Má na to právo? Na tohle se nevztahuje Usnesení o splnění oddlužení. Pohledávka byla řádně podaná. děkuji za odpovědˇ

Odpověď

Dobrý den,

zajištěný věřitel, tj. věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem dlužníka, může i po skončení insolvenčního řízení, resp. po osvobození dlužníka od placení zbylých pohledávek realizovat své zástavní právo, tzn. že může uspokojit (alespoň částečně) svoji pohledávku prodejem zajištěného majetku, pokud k prodeji zajištěného majetku nedošlo v rámci insolvenčního řízení (věřitel není povinen domáhat se prodeje zajištěného majetku v rámci insolvenčního řízení, resp. není povinen dát insolvenčnímu správci pokyn k prodeji zajištěného majetku). Jinak řečeno zajištěný věřitel může uspokojit svoji pohledávku i po skončení insolvenčního řízení, ale pouze z majetku sloužícího k zajištění. Exekutor tedy může provádět pouze exekuci prodejem nemovité věci, k níž bylo zřízeno zástavní právo (polnosti), jinými způsoby (např. srážkami ze mzdy, blokací bankovního účtu, prodejem movitých věcí) vést exekuci nemůže. Pokud byly vydány exekuční příkazy k provedení exekuce jiným způsobem, než prodejem nemovitostí, je třeba podat u exekutora návrh na zrušení těchto exekučních příkazů, když právní mocí usnesení o osvobození od placení zbylých pohledávek zanikly účinky těchto příkazů (návrh na zrušení se musí podat proti každému exekučnímu příkazu).