Insolvence

Insolvence

Dobrý den
1. Jak požádat soud o jednoroční odklad insolvence z důvodu Corona viru přišel jsem o veškeré příjmy.
2. Jak požádat soud když insolvenční správce v lhůtě 3 let mi uložil stoprocentní úhradu pohledávek věřitelů a jak to změnit na 60% splnění pohledávek v tří leté lhůtě.
3.Co dělat v případě když daná pohledávka věřitele byla již promlčená před oddlužením a podáním žádosti o insolvenci a nepodal jsem žádost resp. insolvenční žalobu k soudu. Dle vyjádření vrchního soudu pokud tato námitka bude sdělena soudu tak ten je povinen se danou záležitosti přesto zaobírat a danou věc vyřešit po přeložení důkazů vedoucí k mé obhajobě.
3.Je možnost si stěžovat na insolvenčního správce který danou nebo dané pohledávky dostatečně neprověřil a neučinil patřičné kroky k mé obhajobě Např. z důvodu neplatnosti, špatného výpočtu nebo promlčení. Toto už pomalu začíná v mé insolvenci vycházet najevo že už teď dva případy v částce 2 000 000Kč byly smyšlené a insolvenční správce s danou věcí nic nepodnikl a ja sám musel vše dohledávat a následně prokazovat, kde se samozřejmě ukázalo že pravda je na mé straně např. spor se spor. GRATO o podvodném přeprodeji pohledávky. Samozřejmě dané námitky byli a jsou sepsány is. správcem.
4. Jak zažádat o navýšení živ. minima které bylo navýšeno státem. Správce jako vždy odpověděl at dotaz vznesu prav. zástupci nebo soudu.
Děkuji Sýkora

Odpověď

Dobrý den,

o přerušení oddlužení žádáte příslušný insolvenční soud. Pro podání žádosti není předepsaný žádný formulář. V žádosti uvedete důvody, pro které o přerušení žádáte a tvrzené skutečnosti doložíte.

Výše splátek je daná právním předpisem a závisí na výši příjmu dlužníka a počtu vyživovaných osob, ledaže by k žádosti dlužníka soud stanovil nižší než zákonnou výši splátek. Pouze u  podnikatelů je stanovená zálohová splátka  a to buď ze zisku za uplynulé zdaňovací období , nelze -li ji takto určit, určí se  její výše s ohledem na očekávané měsíční příjmy dlužníka. Pokud máte dostatečně vysoké příjmy je možné, že zákonnými nebo soudem určenými splátkami uhradíte do 3 let 100% zjištěných závazků. Insolvenční správce upravuje výši splátek pouze u dlužníků podnikatelů a to vždy na konci zdaňovacího období. Výši splátky ale pět stanoví v závislosti na příjmech dlužníka.

Jestliže zmiňujete, že jste nepodal žalobu, předpokládám, že se jednalo o vykonatelnou pohledávku, která byla  na přezkumném jednání popřena (u nevykonatelné pohledávky by žalobu musel podat věřitel), je podle mého názoru nutno na tuto pohledávku nahlížet jako na pohledávku zjištěnou.

Pokud se domníváte, že insolvenční správce neplní řádně  svoje povinnosti, můžete se s podnětem obrátit na příslušný insolvenční soud, který v rámci dohlédací činnosti činnost správce prověří. Obrátit se můžete i na Ministerstvo spravedlnosti ČR – odbor dohledu.

Částka životního minima je dána právními předpisy.  O její zvýšení nelze individuálně žádat. Pokud máte na mysli částku k výplatě, která dlužníkovi zbývá po provedení srážky/splátky  pro oddlužení, tak ta je také dána zákonem. Nicméně o její zvýšení a tedy zároveň snížení  zákonné srážky požádat můžete. Žádost musíte podat na příslušný insolvenční  soud, který pokud Vaší žádosti vyhoví, rozhodne o změně splátkového kalendáře.