Nepřihlášená pohledávka

Nepřihlášená pohledávka

Dobrý den, jeden náš bývalý zaměstnanec vstoupil do insolvence, což jsme nevěděli a nepřihlásili jsme pohledávku ve výši 300 000 Kč, kterou nám měl zaplatit na základě rozsudku soudu za naftu, kterou zde ve firmě ukradl. Nezaplatil nic, insolvence byla povolena a dále pokračuje, je možné ještě přihlásit? Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste zmeškali lhůtu k podání přihlášky, nebude se k Vám již přihlížet. Nicméně na pohledávky Vašeho charakteru se nevztahuje osvobozující usnesení, budete moci pohledávku za dlužníkem vymáhat i v případě, že dlužník dostane osvobozující usnesení ( § 416 odst.1 IZ (1) –  Osvobození podle § 414 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávek věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví).