Insolvence

Insolvence

Dobrý den, mám prosím pár dotazů ohledně insolvence. 1) když člověk podá návrh, tak od doby podání návrhu se neplatí věřitelům nebo je nějak musím obepisovat? A jak to funguje, když je například splátka strhávána z účtu automaticky bankou, to se musí dát vědět bance že se podává navrh na insolvenci a čeká se na výsledek soudu? Případně pokud poté je návrh zamítnutý tak se obnoví placení věřitelům a připočítávají si i nějaké sankce za to, že člověk čekal na výsledek návrhu na insolvenci? 2) pokud nevyjde insolvence, tak jak dlouho je člověk v insolvenčním rejstříku vedený a kdy se z něj lze nechat vyškrtnout? Tam platí stejná lhůta těch 5 let? Nebo po neúspěšném návrhu na insolvenci a zamítnutí je člověk vedený v rejstříku pár měsíců a pak je vymazán? A lze podat návrh na insolvenci a žádost o oddlužení i v případě, že není se splátkami v prodlení ale ví, že splátky na úvěry jsou vyšší než jeho příjem a nebude tak moci splácet (případně už nyní splácí s něčí pomocí)? Dokládají se při návrhu i nějaké výdaje?
Děkuji moc.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašim dotazům uvádím následující:

1) Dlužník není povinen informovat věřitele o tom, že na sebe podal insolvenční návrh. Věřitelé si zjistí sami, že dlužník podal insolvenční návrh (věřitelé jsou napojeni na insolvenční rejstřík). Banka, která provádí inkaso splátek z bankovního účtu dlužníka, tak smí učinit jen do rozhodnutí o úpadku. Po rozhodnutí o úpadku musí banka inkaso zastavit a musí si přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení jako každý jiný věřitel. Pokud by soud insolvenční návrh odmítl nebo zamítl, záleželo by na věřiteli, zda by obnovil splátkový kalendář, nebo zda by se již domáhal jednorázového zaplacení celého úvěru. V okamžiku, kdy je vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení, věřitelé zpravidla odstupují od smlouvy/vypovídají smlouvu a požadují jednorázové zaplacení celého úvěru, pokud již k takovému kroku nepřistoupili dříve.

2) Je-li insolvenční návrh odmítnut či zamítnut, soud insolvenční řízení zastaví. V takovém případě soud “vymaže”, resp. znepřístupní údaje dlužníka v insolvenčním rejstříku veřejnosti do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka o výmaz jeho údajů z insolvenčního rejstříku. Insolvenční návrh může dlužník podat i v situaci, kdy zatím všechny závazky řádně splácí, ale jeho příjmy fakticky nestačí ani na úhradu poloviny objemu jeho měsíčních peněžitých závazků (jde o hrozící úpadek). Dále pak může dlužník podat insolvenční návrh v situaci, kdy v daném měsíci nezaplatil ani polovinu objemu měsíčních peněžitých závazků (jde již o úpadek). Podává-li dlužník insolvenční návrh pro jednu z těchto dvou situací, musí k insolvenčnímu návrhu připojit mj. dokumenty ke všem peněžitým závazkům (zejm. smlouvy o úvěru a případné upomínky).