Půjčka po insolvenci

Půjčka po insolvenci

Dobrý den, já mám insolvenci a přítel má insolvenci, chceme se vzít. Příteli konci insolvenci dříve může si pak vzít půjčku, když u mě bude stále probíhat insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

to, zda nějaký věřitel poskytne Vašemu budoucímu manželovi úvěr, to bude záležet výhradně na věřiteli. Každý věřitel posuzuje tzv. úvěruschopnost (tedy schopnost dlužníka splácet úvěr). Věřitel posuzuje/hodnotí různé informace a pak se rozhodne, zda úvěr poskytne či nikoliv. Důvodem pro neposkytnutí úvěru může (ale nemusí) být skutečnost, že vůči žadateli probíhalo insolvenční řízení (údaje dlužníka se z insolvenčního rejstříku vymazávají až po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení; údaje o dlužníkovi mohou navíc zůstat nadále v bankovním a nebankovním registru), nebo že insolvenční řízení probíhá vůči manželce žadatele. Zákon věřitelům nezakazuje poskytovat úvěry takovým osobám, avšak pravděpodobnost, že by se našel nějaký takový věřitel, není vysoká.