Fotografování majetku

Fotografování majetku

Dobrý den,
mám od prosince 2023 usnesení o povolení oddlužení a byla uhrazena 1. splátka (plnění splátkovým kalendářem). Nyní po mně chce ins. správce kontrolu obydlí a fotit vybavení. Je to vůbec standartní postup? Do soupisu majetkové podstaty mám uvedeno věci osobní potřeby, žádný hodnotný majetek nemám. Proč to neprošetřil dřív, proč až po usnesení? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

jedním z úkolů insolvenčního správce je provést tzv. obhlídku obydlí. Jedná se tedy o zcela standardní postup. Někteří insolvenční správci chodí za dlužníky přímo do jejich obydlí (bytu, domu), jiným postačí, když jim dlužník své obydlí nafotí a fotky pošle e-mailem.

Obhlídku obydlí provádí insolvenční správce zpravidla do 2 měsíců poté, co byl ustanoven do funkce insolvenčního správce. Jestliže bylo usnesení o Vašem úpadku a povolení oddlužení vydáno v prosinci 2023, neplníte ještě splátkový kalendář, ale platíte zatím jen odměnu insolvenčního správce (1 089 Kč). Splátkový kalendář Vám soud určí v usnesení, jímž Vám schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Toto usnesení vydá soud poté, co mu insolvenční správce předloží zprávu pro oddlužení, seznam přihlášených pohledávek a soupis majetku. Tyto dokumenty předloží insolvenční správce soudu po osobním pohovoru s Vámi, který proběhne nejdříve za 2 měsíce od povolení oddlužení (tedy asi v březnu 2024). Usnesení o schválení oddlužení lze tedy očekávat nejdříve v dubnu 2024 s tím, že první splátka bude splatná v květnu 2024.