Upomínka o zaplacení dluhu

Upomínka o zaplacení dluhu

Jsem v insolvenci a přišlo mi ze mam zaplatit dluh .

Odpověď

Dobrý den,

pokud ten dluh vznikl před rozhodnutím o úpadku, tak se na něj vztahují účinky insolvenčního řízení, tzn. že si věřitel měl pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení (neučinil-li tak, jeho pohledávka se stala právně nevymahatelnou a nemusíte ji platit). Jestliže ten dluh vznikl po rozhodnutí o úpadku, nevztahují se na něj účinky insolvenčního řízení, a dluh musíte zaplatit, jinak by mohlo dojít ke zrušení oddlužení.