Insolvence

Insolvence

Dobrý mám schválenou insolvecni od března 2020 teď přišel papír od města že mám zaplatit dluh za odpad který byl před insolvecni k 31.12.2019 mám ten dluh zaplatit k částce se městský úřad nepřihlásil po dobu insolvecni ho řízení. Návrh k insolvecni jsem podávala v říjnu 2019. Děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den paní Macková,

pro posouzení, zda věřitel mohl a měl svoji pohledávku přihlásit do oddlužení je rozhodující datum  zahájení insolvenčního řízení a zároveň datum vzniku pohledávky. Pokud pohledávka nebo její část vznikla před zahájením insolvečního řízení, tak věřitel mohl pohledávku přihlásit a vy ji nyní hradit nebudete. Jestliže ale ke vzniku pohledávky došlo po zahájení insolvečního řízení, jedná se o nový dluh a ten uhradit musíte. Věřitel může takový dluh vymáhat, a pokud by došlo až na exekuci, byl by to důvod pro zrušení schváleného oddlužení. Doporučuji proto, abyste se s věřitelem spojila a nechala si vyčíslit pohledávku včetně dat splatnosti případných dílčích pohledávek a podle toho potom postupovala. V případě nejasností můžete kontaktovat naši poradnu na tel.č. 800 722 722.

S pozdravem