Insolvence s invalidním důchodem

Insolvence s invalidním důchodem

Prosím jsem v insolvenci na 3 roky jako invalidní důchodce 3 stupeň ale 4 měsíce před ukončením insolvence mi dali starobní důchod který je větší než invalidní a splátka se mi zvýšila. Prosím chtěl jsem se zeptat jestli insolvence bude trvat 3 roky. Děkuji vám za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

i když je Vám nyní místo invalidního důchodu vyplácen důchod starobní, nadále Vám zůstává přiznaná invalidita 3. stupně, a proto bude Vaše oddlužení (splátkový kalendář) trvat jen 3 roky. Po zaplacení 36. splátky podá Váš insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení a soud vydá následně usnesení, jímž vezme na vědomí splnění oddlužení, a osvobodí Vás od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí.