Šance na druhé oddlužení

Šance na druhé oddlužení

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, který se týká mé sestry. Cca před rokem ji skončilo insolvenční řízení, ale bohužel díky tíživé životní situaci se dostala opět do finančních problému výrazně vyšší finanční částky než byla první insolvence. Můj dotaz zní jakou má šanci na další možnost oddlužení pokud už jednu insolvenci měla. Děkuji Vám za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, který již byl osvobozen od placení zbylých pohledávek v rámci insolvenčního řízení, může nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat až po uplynutí 10 let od skončení insolvenčního řízení, v rámci kterého byl osvobozen od placení zbylých závazků. Dříve může dlužník nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat jen v případě, že se nově zadlužil z ospravedlnitelných důvodů, nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutým plněním (má-li dlužník při řádném splácení vrátit výrazně vyšší částku, než kterou si půjčil). Podá-li dlužník nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dříve než po uplynutí 10 let od skončení insolvenčního řízení, v rámci kterého byl osvobozen od placení zbylých pohledávek, a soud nezjistí, že se dlužník nově zadlužil z ospravedlnitelného důvodu, nebo že neexistuje výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutým plněním, pak insolvenční návrh zamítne.