Soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí

Dobrý den. Prosím chtěl jsem se zeptat. Pokud mám soudní rozhodnutí o osvobození zbylých pohledávek, může mi exekutor dal strhává peníze? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se jedná o exekuci nařízenou před prohlášením Vašeho úpadku, tedy nejedná se o nový závazek, tak nikoli ( v případě, že se jedná o závazek, na který se vztahuje osvobozující usnesení. Na tyto závazky se osvobozující usnesení nevztahuje : 

  • pohledávka spočívající v peněžitém trestu nebo jiné majetkové sankci uložené dlužníkovi v trestním řízení za úmyslný trestný čin
  • pohledávka na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
  • pohledávky na výživném ze zákona
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví
  • pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku.

Jestliže se jedná o závazek, na který se osvobozující usnesení vztahuje, musíte podat do probíhající exekuce návrh na její zastavení a doložit osvobozujícím usnesením s vyznačenou doložkou právní moci.