Mohu zažádat o insolvenci?

Mohu zažádat o insolvenci?

Dobrý den,

žiju s přítelkyní v bytě, který je pronajatý a máme vůz, jehož hodnota je 13.000,- Kč. Tento vůz jsme se rozhodli prodat, protože v práci jsem obdržel služební vůz. Zatím se v insolvenci nenacházím, ale zvažuji to – dluhy mi přerostly přes hlavu a rád bych na sebe tak zahájil insolvenční řízení. Mohu vozidlo teď v tuto chvíli, kdy ještě nejsem v insolvenci, prodat? Je dobré třeba ještě měsíc s insolvencí vydržet? Na své splátky mám peníze, nicméně, po zaplacení všech pohledávek mi zbyde na celý měsíc cca 6.000,- Kč.

K tomu se pojí další dotaz – může mi insolvenční správce přijít domů a zabavit majetek? Například televize patří přítelkyni. Může i takový majetek zabavit?

Nechci, aby se přítelkyně o insolvenci dozvěděla, proto si před samotným zahájením zjišťuji co nejvíce věcí.

Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

vůz můžete prodat před podáním insolvenčního návrhu, ale peníze z jeho prodeje byste si měl buď ponechat a uvést je v seznamu svého majetku, nebo byste je měl rozdělit mezi věřitele.

Pokud Vám po zaplacení všech splátek zbývá ještě cca 6 000 Kč, nenacházíte se podle insolvenčního zákona ani v úpadku a ani Vám úpadek nehrozí, což je jedna z podmínek pro rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení. Dlužník je v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že je dlužník není schopen plnit, zastavil-li platby podstatné části svých peněžitých závazků (neplatí ani polovinu objemu splátek), nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (má alespoň u dvou věřitelů celý dluh po splatnosti déle než 3 měsíce), nebo není možné dosáhnout uspokojení některé splatné pohledávky výkonem rozhodnutí či exekucí. O hrozící úpadek se jedná v případě, že dlužník není dosud v prodlení s úhradou žádného závazku (splátky), ale vzhledem ke všem skutečnostem nebude brzy schopen platit ani polovinu objemu splátek.

Dlužník je povinen přiložit k insolvenčnímu návrhu seznam svého majetku. Z tohoto seznam insolvenční správce vychází. Insolvenční správce provádí i tzv. obhlídku obydlí (chodí za dlužníkem do bytu). Při této obhlídce si pořizuje vlastní seznam (soupis) majetku dlužníka. Pokud insolvenční správce zapíše do seznamu majetku věc, která patří 3. osobě, musí/může tato osoba podat u insolvenčního soudu žalobu na vyloučení této věci z majetkové podstaty. Musí však nejenom tvrdit, že dotyčná věc je její, ale musí toto tvrzení prokázat/doložit (např. fakturou).