Zablokování karty

Zablokování karty

Dobrý den,
v roce 2022 v únoru mi skončila insolvence, přesto mám od exekutora zablokovanou kartu již přes rok, jsem povinen žádat o odblokování karty

Odpověď

Dobrý den,

jestliže je na Vás i nadále vedena exekuce za závazek, na který se vztahuje osvobozující usnesení, zašlete exekutorovi, který exekuci vede, návrh na zastavení exekuce z důvodu řádného splnění oddlužení a připojte kopii osvobozujícího usnesení s vyznačenou doložkou právní moci. Exekutor následně zruší všechny ex. příkazy, které před prohlášením Vašeho úpadku vydal.