Kolik se v insolvenci platí?

Kolik se v insolvenci platí?

Prosím kolik musím zaplatit při oddlužení 5 let, bylo mi řečeno že musím zaplatit vše což je 100 procent děkuju za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

zákon neurčuje, jakou část pohledávek musí dlužník zaplatit při oddlužení (ze zprávy pro oddlužení, kterou předkládá insolvenční správce soudu před schválením oddlužení, může vyplývat předpoklad, že dlužník zaplatí 100% zjištěných nezajištěných pohledávek, ale skutečnost může být vlivem nepředvídatelných okolností úplně jiná). Soud povolí dlužníkovi oddlužení, pokud lze z jeho příjmu (mzda, důchod, příjem podnikání) provádět srážky alespoň v zákonné minimální výši (tj. cca 2 300 Kč); nemá-li dlužník takový příjem, povolí mu soud oddlužení, předloží-li soudu darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, v níž se 3. osoba zaváže poskytovat mu pro účely oddlužení finanční částku (dar/důchod) ve výši min. 2 300 Kč. Soud osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, pokud splatil 100% zjištěných nezajištěných pohledávek dříve než za 5 let, nebo jej osvobodí za 3 roky, pokud během této doby splatil alespoň 60% zjištěných nezajištěných pohledávek nebo je-li dlužník poživatelem starobního důchodu či invalidního důchodu 2. či 3. stupně, anebo jej osvobodí za 5 let, přičemž však musí soud nabýt přesvědčení, že se dlužník dostatečně snažil zaplatit co největší část svých závazků (zejm. že si navyšoval příjem v průběhu oddlužení); pokud dlužník splatil za 5 let alespoň 30% zjištěných nezajištěných pohledávek, má soud za to, že se dlužník snažil dostatečně.