Podmínky insolvence

Podmínky insolvence

Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat na podmínky insolvence a co vše k tomu budu potřebovat, děkuji

Odpověď

Dobrý den,

základní podmínkou insolvence je existence úpadku. To je existence více věřitelů, u kterých máte závazky, které  jsou po datu splatnosti déle než 30 dnů a které nejste schopna splácet.  Nebo existence hrozícího úpadku. O ten jde, pokud u Vás nastaly okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že nebudete schopna platit převážnou část svých závazků. V případě, že máte zájem o řešení úpadku oddlužením, musíte doložit, že budete schopna  plnit další zákonem stanovené podmínky. Mezi základní patří schopnost splácet pohledávky alespoň v zákonem stanovené minimální výši, nesledovat podáním návrhu nepoctivý záměr,… Těch podmínek je více a je nutné je posuzovat vždy v kontextu se situací konkrétního dlužníka. Proto doporučuji, abyste se obrátila na některého z potencionálních zpracovatelů návrhu – seznam naleznete zde: https://sako.justice.cz/, kde s Vámi proberou nejen jednotlivé podmínky, ale zároveň posoudí Vaši konkrétní situaci.

Pro posouzení si připravte doklad o Vašich příjmech za posledních 12 měsíců, seznam pohledávek a  a podklady k nim, informaci o Vašem osobním stavu a počtu osob, ke kterým máte vyživovací povinnost a informace o Vašem majetku.