Insolvence

Insolvence

Dobrý den
Jsem v insolvenci a nastoupila jsem do nové práce, kde jsem šéfové toto neoznámila, až po 4 měsících. Zůstala jsem insolevenčnímu správci dlužná 15.780,- Kč. Po roce a půl správce poslal mé šéfové tento dopis:
Žádost o zaplacení prostředků do majetkové podstaty
Tímto se obracím ve věci Vašeho zaměstnance…. na jehož majetek byl prohlášen konkurz. Dlužník byl u vás zaměstnán, srážky že mzdy jste však v období od do nezasílali. Podle insolven. zákona jste s ohledem na prohlášený konkurz, který byl zveřejněn v insol. rejstříku, byli povinni provádět srážky od počátku. Vzhledem k tomu, že částka nebyla dlužníkem vydána, žádám Vás, abyste ve lhůtě jednoho týdne zaslali uvedenou částku na účet…..
Upozorňuji vás, že obdobné případy již byly řešeny s tím závěrem, že s ohledem na veřejnost insol. rejstříku je plátce příjmů povinen vydat do majetku. podstaty prostředky, které v rozporu s rozhodnutím o prohlášení konkurzu vyplatil dlužníkovi, namísto zaplacení na účet majet. podstaty. Jinými slovy, plátce důchodu je od zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkurzu povinen plnit dávky důchodového pojištění do majet. podstaty příjemce důchodu k rukám ins. správce, bez ohledu na to, zda mu byla zvlášť doručena vyhláška, kterou se oznamuje zahájení ins. řízení na majetek dlužníka, usnesení o zjištění úpadku či zda byl insol. správcem nebo dlužníkem vyzván.

Prosím, má správce právo žádat peníze od mé šéfové? Děkuji Dana

Odpověď

Dobrý den,

ano, informace, kterou Vám zaslal insolvenční správce je správná. Jedná se o ustanovení § 249 odst.2 IZ, je zde i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.1.2011, č.j. 21 Cdo 726/2010, ve kterém soud konstatuje, že vyvěšením rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejstříku spadá mzda zaměstnance do konkursní podstaty a musí proto být vyplácena výhradně správci konkursní podstaty. Bylo-li rozhodnutí o konkursu takto zveřejněno, nemůže nikdo dovozovat, že o prohlášení konkursu nevěděl. Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že každý zaměstnavatel si musí sám aktivně hlídat, zda některý z jeho zaměstnanců není v konkursu, a následně sám aktivně oslovit insolvenčního správce a začít srážky ze mzdy platit jemu.