Pozastavená insolvence

Pozastavená insolvence

Dobrý den, mám pozastavenou insolvenci, s tím, že bratr mi dělá dárce. Sám se dostal do složité finanční situace, může si on sám zařídit insolvenci? A co se pak stane s tou moji pozastavenou, jsem pouze na rodičovské dovolené. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se osoba dárce sama dostane do situace, že nemá prostředky na nutnou výživu vlasní nebo osoby,  k  níž má vyživovací povinnost, může svůj dar odvolat.  K zániku povinnosti dárce může dojít i písemnou výpovědí dárce podle ust. § 1998 obč.zák. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.  Odvolání darovací smlouvy nebo výpověď   adresuje bratr Vám.

Dále může darovací smlouva skončit i dohodou uzavřenou mezi Vámi a Vaším bratrem.

Všechny tři formy ukončení darovací smlouvy musí mít písemnou formu. Ukončení oznámíte následně insolvenčnímu správci. Pokud sama nemáte dostatečný příjem, musí být ukončená smlouva nahrazena novou darovací smlouvou, aby nedošlo ke zrušení schváleného oddlužení.

Pokud Váš bratr splňuje zákonem  požadované podmínky pro povolení a následné schválení oddlužení, může svoji situaci oddlužením řešit.  Průběh a podmínky oddlužení s ním probere  zpracovatel návrhu, kterého si sám vybere.