Blíží se konec mého oddlužení

Blíží se konec mého oddlužení

Dobrý den. Končí mě insolvenční doba a chybí mě doplatit cca 26000kc do 30% . Prosím o radu jak nadále pokračovat. Bohužel nemám možnost si kde půjčit.
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud dlužník za 5 let neuhradí ani 30% nezajištěných pohledávek (platí pro řízení, v nichž bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019), může soudu navrhnout, aby jej přesto osvobodil od placení zbylých pohledávek. Soud však takového dlužníka osvobodí jen v případě, že dlužník nezaplatil požadovanou částku (tj. alespoň 30% nezajištěných pohledávek) z důvodů, které dlužník nezavinil (nemohl je ovlivnit), a zároveň věřitelé dostali alespoň tolik, kolik by dostali, kdyby byl úpadek dlužníka řešen konkurzem, nebo v případě, že dlužník nemohl uhradit požadovanou částku v důsledku pandemie koronaviru. Pokud Vám tedy v zaplacení alespoň 30% nezajištěných pohledávek zabránily okolnosti, které jste nemohl ovlivnit, nebo pandemie koronaviru, požádejte soud o osvobození od placení zbylých pohledávek, jakmile se v insolvenčním rejstříku objeví zpráva insolvenčního správce o splnění oddlužení. V žádosti musíte podrobně vylíčit (a podle možností doložit) okolnosti bránící Vám zaplacení požadované částky. Jestliže Vás insolvenční soud ani případně odvolací či dovolací soud neosvobodí od placení zbylých pohledávek, můžete po skončení stávajícícího insolvenčního řízení podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (současné podmínky již nevyžadují striktní úhradu alespoň 30% nezajištěných pohledávek).