Výpis z evidence exekucí

Výpis z evidence exekucí

Dobrý den, můžu se zeptat mám skončenou insolvenci a dnes sem si na poště udělal výpis z evidence exekucí a mám tam 12 exekucí tak se chci zeptat když mám skončenou insolvenci jak se to dá vymazat děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste od soudu obdržel usnesení o osvobození od placení neuhrazených částí pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,  pohledávek, ke kterým  se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a pohledávek  věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, měly by být exekuce vedené pro tyto pohledávky zastaveny. Z opatrnosti doporučuji poslat k pověřeným exekutorům návrh na zastavení exekuce právě s odvoláním na osvobozující usnesení. 

Jestliže jste měl pohledávky, na které se toto osvobození nevztahuje ( např. peněžitý trest nebo jiná majetková sankce uložená v trestním řízení pro úmyslný trestý čin, blíže viz ust. § 416 zák.č. 186/2008 Sb.), trvá povinnost doplatit tyto pohledávky  i poskončení oddlužení. Exekuční řizení vedená pro tyto pohledávky by nebyla skončena a pokračovala by dál.