Dvouměsíční výpověď s odstupným

Dvouměsíční výpověď s odstupným

Dobrý den prosím o radu jsem v insolvenci že zaměstnání jsem dostal dvoumesicni výpověď s odstupnym platem 4 násobku výpověď my skončila teď 31.12.2022 ale od 15.12.2022 jsem na nemocenské má účetní vyplatila celé odstupné insolvencimu správci když jsem volal insolvencnimu správci řekl my že nemám nárok na odstupné když jsem nemocenské postupuje IS správně děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám bylo poskytnuto odstupné na dobu 4 měsíců, a to za období od 1.1.2023 do 30.4.2023, a jestliže Vám od 15.12.2022 náleží nemocenské (dávky nemocenského pojištění), pak se postupuje tak, jako byste měl několik plátců mzdy, tzn. že by měl insolvenční soud určit, jaká část nezabavitelné částky se nemá srážet z jednotlivých příjmů. Proto bych Vám doporučil, abyste se obrátil na insolvenční soud, oznámil mu, že Vám bylo přiznáno odstupné v té a té výši na dobu tu a tu a že Vám zároveň vznikl nárok na nemocenské od 15.12.2022 a že mzdová účetní vyplatila celé odstupné na účet insolvenčního správce a že ten Vám sdělil, že nemáte nárok na žádnou částku z odstupného, když Vám vznikl nárok na nemocenské, ale že se domníváte, že by Vám měla být z každého příjmu (tj. odstupné připadající na příslušný měsíc a nemocenské) vyplacena určitá (nezabavitelná) částka, a to s ohledem na § 299 odst. 4 zák.č. 99/1963 Sb. v platném znění (občanský soudní řád).