Je možné zažádat o vymazání z IR?

Je možné zažádat o vymazání z IR?

Dobrý den,

před necelými 2 roky jsem si zažádala o insolvenci.

Insolvence ale reálně vůbec neproběhla, protože jsem si ze své strany stáhla a dluhy okamžitě umořila.

Můj dotaz zní, je v tomto případě možné zažádat o vymazání z insolvenčního rejstříku?

Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

jelikož jste o “stažení insolvence” požádala až po rozhodnutí o úpadku, nemohl soud takový návrh posoudit jako zpětvzetí insolvenčního návrhu (v takovém případě byste mohla požádat soud o výmaz Vašich údajů z insolvenčního rejstříku po uplynutí 3 měsíců od právní moci usnesení o zastavení řízení). Vaši žádost tak musel soud posoudit jako návrh na zrušení oddlužení. V takovém případě však dojde k výmazu Vašich údajů z insolvenčního rejstříku až po uplynutí 5 let od právní moci usnesení o zastavení řízení, a to automaticky. Dřívější výmaz Vašich údajů zákon nepřipouští.