insolvence

insolvence

Od roku 2004 jsem v exekuci častka 300000.od roku 2004 jsem také v důchodu.Mimo srážek s důchdu jsem také splácel 2200kč měsíčně.Na základě insolvečního zákona 2019 jsem zažádal v červnu 2020 o insolvenci.Advokádovi jsem zaplatil za návrh 5000kč.Insoveční správce mi sepsal insolvenci.Soud tuto insolvenci schválil takto:insolvenčnímu správci platím mšíčně 1086kč.a dluch 2460dlužníkovi.To všechno je správně ale:poslal jsem dotaz exekturovi aby napsal kolik dlužím. Bylo mi sděleno.Celkem mám zaplaceno 468990kč.z tohobylo oprávněnému vyplaceno 352000kč,zbytek šlo na náklady exekuce.Insolveční zákon roku 2019 říká,že ůroky a pokuty jsou podřadné.Prsím,lze něco stímto dělat? Lze se proti insolvenci odvolat?Děkuji za váš čas a vaší odpověd. milan.vychodil@seznam.cz tel č.777851142

Odpověď

Dobrý den,

částky, které jste zaplatil před zahájením insolvenčního řízení, se započítávaly nejdříve na příslušenství pohledávky a poté na jistinu, resp. z každé zaplacené částky si exekutor ponechal 15% + DPH jako svoji (zákonnou) odměnu a zbytek započítal nejdříve na náklady věřitele/oprávněného a úroky z prodlení a teprve po zaplacení těchto položek začal částky započítávat na jistinu. Do insolvenčního řízení si tak věřitel přihlásil zbytek své pohledávky (tj. zbytek jistiny a zbytek úroků). Pravidlo, že se za podřízené pohledávky považují úroky z prodlení, které převyšují 100% původní jistiny (tj. částka, kterou jste si půjčil), se vztahuje na úroky, které nebyly uspokojeny (zaplaceny) do vydání rozhodnutí o úpadku. Pokud by např. původní jistina činila 50 000 Kč a věřitel by si přihlásil úroky z prodlení ve výši 90 000 Kč, pak by částka 40 000 Kč představovala podřízenou pohledávku. IS je povinen automaticky rozdělovat přihlášené pohledávky na pohledávky podřízené a nepodřízené. Dlužník (i IS) může popírat přihlášené pohledávky na jednání u IS. Pokud nedošlo k popření přihlášené pohledávky nejpozději na jednání u IS (a následně k podání žaloby na určení pohledávky), je pohledávka zjištěna ve stavu, v jakém byla přihlášena a už se s ní nedá nic dělat.