Insolvence s půjčkou

Insolvence s půjčkou

Dobrý den, od příštího měsíce budeme s manželem řešit insolvenci, ale já si teď musela vzít půjčku. Bojíme se že nám kvůli tomu insolvence nevyjde. Musíme do ní uvést všechny závazky, nebo tuhle půjčku můžu splácet mimo insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

žádný závazek, který vznikl před zahájením insolvenčního řízení nemůže splácet vedle probíhající insolvence. To by bylo zvýhodněním věřitele a porušením zásady rovného uspokojení věřitelů. Podle mého názoru by to mohl být důvod pro nepovolení oddlužení, popř. již zrušení schváleného oddlužení.

Vy jako dlužník v současné době sice nemáte povinnost uvádět v návrhu všechny věřitele, ale věřitelé se do oddlužení přihlašují a dotčený věřitel může spolu s přihláškou pohledávky  vznést námitku a navrhnout soudu nepovolení oddlužení z důvodu, že v době uzavření smlouvy jste již musela vědět, že dluh nebudete schopna splatit.

Řešením by podle mého názoru mohlo být přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě. Tato osoba bude závazek splácet bez ohledu na Vaše oddlužení.