Insolvence

Insolvence

Dobrý den,
27.9 mi bylo povoleno odlužení soudem. Včera 8.10 mi již byla pokrácena výplata, aniž by se stačili přihlásit všichni věřitelé. Jak zjistím kam tyto peníze šli, zda je v tom automaticky stržena odměma insolvenčímu správci, a jak je to v daným moment s alimenty které platím …

děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

na příkaz koho Vám začaly být prováděny srážky z Vaší mzdy, to by Vám měla říct mzdová účtárna. Pokud jste neměl před zahájením insolvenčního řízení exekuci, pak Vám zaměstnavatel začal provádět srážky ze mzdy na základě příkazu Vašeho insolvenčního správce, neboť do majetkové podstaty spadá také tzv. zabavitelná část mzdy. Zaměstnavatel však provedené srážky pravděpodobně nezasílá insolvenčnímu správci, nýbrž je deponuje (zadržuje) na svém účtu. Odměnu insolvenčního správce tak budete muset platit z tzv. nezabavitelné částky, kterou Vám bude vyplácet Váš zaměstnavatel, a to až do okamžiku, kdy soud doručí Vašemu zaměstnavateli usnesení o schválení oddlužení, které obsahuje příkaz k provádění insolvenčních srážek (na základě tohoto usnesení poukáže Váš zaměstnavatel na účet insolvenčního správce i deponované srážky).

Alimenty byste měl nyní (do doby, než Vám soud schválí oddlužení) platit z nezabavitelné částky, příp. z jiného zdroje. Matka dítěte musí uplatnit u Vašeho insolvenčního správce pohledávku z titulu výživného, a to na předepsaném formuláři viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR (Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou). Vznikne-li Vám dluh na výživném, uhradí jej insolvenční správce přednostně před ostatními pohledávkami ze srážek, které obdrží od Vašeho zaměstnavatele.