Insolvence

Insolvence

Dobrý den chci se zeptat jestli je možné při splacení 70%dlužné částky splacim 3 roky zadat o prominutí zbytku dluhu.

Odpověď

Dobrý den,

dříve než za 5 let může skončit oddlužení jedině v případě, že dlužník splatí 100% pohledávek. Jelikož jste dosud splatil jen 70% pohledávek, nemůžete požádat o osvobození od placení zbylých pohledávek. Splatíte-li 100% pohledávek dříve než za 5 let, insolvenční správce o tom podá neprodleně zprávu soudu a ten vydá usnesení, jímž Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek (tj. úroků a pohledávek, které si věřitelé nepřihlásili). Právní mocí tohoto usnesení skončí insolvenční řízení.