Nízká splacená částka

Nízká splacená částka

Dobrý den, je možné aby přítel za rok a půl měl splaceno jen 47 000 Kč ? Každý měsíc mu strhávají od 6 tisíc do 8 tisíc na insolvenci plus minulý měsíc poslal správkyni 12 000 Kč z daní. Insolvenci má na 5 let, celková dlzni částka byla cca 420 000 Kč. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jedna věc je, jakou částku insolvenční správce od Vašeho přítele obdržel (srážky ze mzdy + přeplatek na dani), druhá věc je, jak byly tyto částky započteny. Insolvenční správce si každý měsíc sráží odměnu ve výši 1 089 Kč vč. DPH, dále si z prvních srážek sráží odměnu za přezkoumané přihlášky jednotlivých pohledávek (odměna činí 250 Kč + DPH za každou přezkoumanou pohledávku) a dále si tvoří zálohu na svoji odměnu na dobu 6 měsíců (tj. 6 x 1 089 Kč = 6 534 Kč). Dále insolvenční správce vyplácí odměnu sepisovateli insolvenčního návrhu (tj. 4 000 Kč + DPH), pokud insolvenční návrh sepisoval advokát, insolvenční správce, exekutor či notář, a odměna za sepis nebyla uhrazena předem. A pokud má dlužník povinnost platit výživné, vyplácí insolvenční správce i výživné, a to přednostně před ostatními pohledávkami, příp. dluh na výživném (po uspokojení ostatních přednostních pohledávek). Až po zaplacení těchto pohledávek začíná insolvenční správce vyplácet poměrné částky jednotlivým věřitelům.

Insolvenční správce podává soudu v soudem určených intervalech zprávy o plnění oddlužení (zprávy jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku), v nichž jsou zaznamenány jednotlivé úhrady od dlužníka a jak byly tyto úhrady započteny (na jaké pohledávky byly použity). Domníváte-li se, že insolvenční správce neuvedl ve zprávách všechny splátky Vašeho přítele, ať si Váš přitel vyžádá od mzdové účtárny přehled/potvrzení o provedených insolvenčních srážkách a pošle ho insolvenčnímu správci s žádostí o potvrzení, že všechny tyto srážky/splátky přijal. Budou-li nějaké platby chybět, musí to řešit insolvenční správce a mzdová účetní.