Insolvence

Insolvence

Dobrý den, o insolvenci jsem zažádala během mateřské dovolené. Musela jsem sepsat smlouvu o tom, že mi bude přispívání určitá částka. Vše bylo v pořádku. Nastoupila jsem po rodičovské dovolené do zaměstnání, kde je mi strháno z platu. Insolvencni správce chce po mě ještě peníze naviíc ze smlouvy, která byla sepsána, když jsem byla na rodičovské dovolené. Má na to nárok? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pro trvání povinnosti plátce”příspěvku” hradit splátky i po té, co jste nastoupila do zaměstnání, bude rozhodný obsah uzavřené smlouvy, respektive doba, po kterou se plátce zavázal příspěvek hradit. Jestliže se plátce zavázal hradit určitou částku po dobu trvání účinků schváleného oddlužení, není skutečnost, že  již sama máte dostatečný příjem, důvodem pro skončení povinnosti plátce a požadavek správce je oprávněný. V takovém případě  se můžete obrátit na soud se žádostí o změnu splátkového kalendáře. To, že sama máte již příjem, ze kterého lze provádět srážky, jako důvod nepostačuje. V žádosti musíte uvést i další důvody navrhované změny a uvedené důvody i prokázat. Na změnu splátkového kalendáře není právní nárok, soud Vaši žádost posoudí a rozhodne.