insolvence

insolvence

Jsem důchodce a pracuji na splátky insolvence. Jako důchodce mám insolvenci na 3 roky. Nyní jsem již půl roku nemocná takže nemůžu chodit do práce. Insolvenční poplatek je mi strháván z důchodu. Chtěla bych vědět jestli při splacení 60% dluhu můžu požádat advokáta o ukončení insolvence a za jakých podmínek a taky by mě zajímalo když roste hodně inflace jak je to se splátkami ? Je možno snížit splátky když se všechno rekordně zdražuje ? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

dříve než za 3 roky může oddlužení skončit jedině v případě splacení 100% zjištěných nezajištěných pohledávek. Jestliže pobíráte starobní důchod (příp. invalidní důchod 2. nebo 3. stupně), ale neplníte splátkový kalendář ještě 3 roky, resp. nemáte-li zaplaceno ještě 36 splátek, pak Vám oddlužení nemůže skončit, i když máte splaceno již třeba více jak 60% pohledávek. Oddlužení Vám skončí po zaplacení 36. splátky, resp. po její úhradě podá insolvenční správce soudu tzv. zprávu o splnění oddlužení a soud následně vydá usnesení, jímž Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení skončí. Případný přeplatek (ČSSZ asi nezastaví srážky hned po 36. srážce) Vám vrátí insolvenční správce.

Reakcí na vysokou inflaci bylo navýšení tzv. normativních nákladů na bydlení od ledna 2022 na částku 7 935 Kč a životního minima z původní částky 3 860 Kč na částku 4 246 Kč (účinnost od 1.4.2022). Díky těmto změnám (navýšením) došlo ke zvýšení nezabavitelné částky. Dále může dlužník požádat soud o snížení insolvenčních splátek z důvodu nárůstu nezbytných nákladů (např. nájem, energie). V žádosti musí dlužník vyčíslit a doložit nezbytně nutné náklady a musí uvést, jak vysoké splátky požaduje/navrhuje. Soud však nemusí žádosti/návrhu vyhovět, příp. může splátky snížit dle svého uvážení.