Musím mít uvedeného otce v rod. listech dětí?

Musím mít uvedeného otce v rod. listech dětí?

Dobrý den, chci se zeptat… chci si zažádat o insolvenci, momentálně jsem na mateřské dovolené ale v rodných listech nemám uvedeného otce… Jak velkou roli hraje při insolvenci tati skutečnost? Je lepší uvést otce a zažádat o alimenty a nebo ponechat status samoživitelky bez výživného na 3 děti?
Předem moc děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

z pohledu insolvenčního řízení je jedno, zda je v rodných listech Vašich dětí uveden otec či nikoliv. Taková skutečnost má vliv pouze na to, zda byste se mohla domáhat po otci dětí výživného (to je možné jen v případě, že je otec uvedený v rodném listě dítěte, příp. bylo otcovství určeno soudním rozhodnutím). I kdyby Vám musel otec dětí platit výživném, tyto prostředky by nemohly být použity na splátky Vašich dluhů. Výživné je příjem dítěte a nikoliv rodiče, který ho má v péči.

Abyste mohla požádat o oddlužení, resp. aby Vám soud oddlužení povolil, musela byste si zajistit tzv. dárce (tj. osoba, která se písemně zaváže poskytovat Vám pro účely oddlužení každý měsíc částku min. 2 500 Kč po dobu 5 let). Dárce by tuto částku poukazoval na účet insolvenčního správce, který by ji, po odečtu své odměny (1 089 Kč), rozděloval poměrně mezi věřitele. Pokud byste během oddlužení získala příjem (mzda, důchod), ze kterého by bylo možné provádět insolvenční srážky, odevzdávala byste kromě toho daru i část svého příjmu (tzv. zabavitelnou částku).