Insolvence

Insolvence

Dobrý den,

Do mého insolvenčního řízení se přihlásilo 14 věřitelů, jeden tak neučinil i přes to, že jsem všem dal dostatečně dopředu vědět, aby si svoji pohledávku přihlásili. Aktuálně jsem v insolvenci 8 měsíc a mám splaceno víc než 50 procent.

Poslední věřitel se nepřihlásil, pohledávku eviduje jako dlužnou a stále mi na ní nabíhají úroky z prodlení a pokuty. Od doby, co jsem začal splácet insolvenci, tak se dluh u této pohledávky zdvojnásobil. Tato pohledávka je samozřejmě evidována v různých registrech, dokud nebude zaplacena. Jenomže tuto pohledávku budu moci uhradit nejdříve za cca 10 měsíců, kdy splatím 100 % všech pohledávek.

Vím, že věřitel, který se nepřihlásil, již nemá na uhrazení své pohledávky žádné právo a nemůže ji ani soudně vymáhat. Každopádně ale stále kvůli ní budu “někde”
dlužníkem.

Chtěl bych se tedy zeptat, jak v tomto případě postupovat? Jak mám docílit, aby byl záznam z registru u této nepřihlášené pohledávky co nejdříve vymazán. Jen dodám, že věřitel se mnou v podstatě nijak nekomunikuje a nemá zájem to řešit.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

z oficiálních registrů (bankovní registr, nebankovní registr a registr SOLUS) mohou být údaje o dlužníkovi vymazány ze tří důvodů:

1) z důvodu zániku dluhu jeho zaplacením; k výmazu v takovém případě dochází nejpozději za 4 roky od zániku/zaplacení dluhu (za zánik dluhu se nepovažuje, je-li dlužník osvobozen od placení zbylých závazků v rámci insolvenčního řízení, a to ani v případě, že splatí 100% zjištěných pohledávek, zbývající pohledávku pak představují zejména úroky, které přirostly během insolvenčního řízení – ty se sice v insolvenčním řízení neuspokojují, ale nezanikají)

2) na základě pokynu věřitele; tento pokyn může dát věřitel jednotlivým registrům, s výjimkou bankovního registru, kdykoliv (např. dříve než po uplynutí 4 let od zániku dluhu, nebo ihned po skončení insolvenčního řízení, byl-li dlužník osvobozen od placení zbylých závazků)

3) rozhodnutím soudu

Pokud tedy zaplatíte předmětný dluh po skončení insolvenčního řízení, dojde k výmazu Vašich údajů z registrů za 4 roky (viz důvod 1). Dříve by mohlo dojít k výmazu, pokud by dal věřitel pokyn registrům (viz důvod 2), nebo v případě, že by to nařídil soud (viz důvod 3).